Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2016

Učitel

Učitel musí být člověkem, protože kdyby nebyl člověkem nemohl by se stát učitelem.

„Dobrý učitel chrání žáky i před svým vlastním vlivem.”

Bruce Lee

Co je pravda?

Jediné, co máme opravdu jisté, je tahle chvíle, to ostatní je pouze v naší mysli. Tak přijměme realitu a rázem všechno nebude tak složité.

„To, co je pravda, platí pouze v jedné chvíli a na jednom místě.”
T. S. Eliot

Smrťák

Všechno je relativní,
i slovo relativní je relativní
až je to trochu absurdní.

A proto existuje tato osoba...

Je to rodinný pocestný,
který nemá rodinu. příchod bývá bolestný, a v pravou hodinu.
Čeká na ten osudný čas, aby neodešel sám. Ukradne dotyčnému hlas a tělo pověstí na trám.

Život naruby

Zase ztrácím svůj směr,
a tak chystám další sběr
vlastních myšlenek a pravých důvodů,
proč zas dál klesám a nesklízím úrodu.
Tak se to táhne přes 4 roky,
skládám dál chyby a celé sloky.
Slzy už nevnímám přes pravé hlubší šrámy
Tak poslouchám rady a kupuju jen další krámy.
Je to má smyčka, která mě svírá,
drží mě u dna a opouští víra.
Stále však dýchám pro tohle kolo,
přestože cítím, že už mě stálo mnoho.
Jednou už musím vykročit rázně,
vystoupit z vlaku, zanechat kázně.
Je to daleko ale zároveň tak blízko,
stačí jedna chyba a navždy budu nízko.

Život je hra

Je jen na nás jak tuto hru budeme hrát, jestli budeme respektovat pravidla nebo ne. V každém případě obdržíme nějakou odměnu.

„Hra na život se podobá házení bumerangem: slova a skutky se nám vracejí s přesností přímo ohromující.”

Florence Scovelová - Shinnová

Desire

I´m not a bird,
but I can fly.
I have heart,
but it isn´t mine.

I feel really sick,
it isn´t true.
I feel homesick,
but it can be flu.

I know this feeling,
it´s very heartbreaking.
This needs another person,
because be lonely is sad version.

My brain says, love
doesn´t need another stuff.